KundaliniYoga

KundaliniYoga

Kundaliniyoga är en kombination av kroppsställningar, andningsövningar och koncentration. Kundalini översätts med livsenergi och är en gammal andlig tradition,ca 5000 år. (Under arkeologiska utgrävningar i norra Indien har man hittat bilder med människor i yogaställningar). Det vi vill uppnå med yoga är att avlägsna inre konflikter, stopp och blockeringar så att energi kan flöda fritt i vår kropp. Så att du kan bli den du ämnar att vara. Ditt sanna jag.

Ett kundaliniyogapass består av olika delar. Vi startar passet med att tona in till mantrat: ONG NAMO GURU DEV NAMO tre gånger. Det betyder att du öppnar upp dig för din inre styrka och din inre visdom. Sen följer en serie av olika kroppställningar. Efter yogapassets slut vilar vi en längre stund innan det blir en meditation. Meditationen kan vara helt stilla, men även handla om att fokusera med hjälp av rörelser och mantran. Vi avslutar med att säga mantrat SAT NAM tre gånger. Det betyder: Jag är sann.