Yin Yoga

Yin yoga är en mjuk yogaform som praktiseras med ett fullkomligt inkännande och accepterande förhållningssätt. Vi sitter i samma position en längre stund och den är på så vis utmanande på ett annat sätt än den mer flödande, fysiska ‘yang baserade yogan och fungerar också som ett bra komplement till de mer kraftfulla yogaformerna. När vi långsamt och inkännande sträcker ut fascian öppnar vi även för möjligheten att djupare nå in till aspekter i oss själva vi inte når annars i en kultur präglad av yang- det snabba och effektiva.

Yin yoga står som en balans till detta och betonar stillhet, acceptans och empati.
Kom som du är!